දෝනි නායකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ඉන්දීය කණ්ඩායමේ සුපිරි පිතුකරු සහ කඩුලු රකින ක්‍රීඩක මහේන්ද්‍ර සින් දෝනි ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Enjoy this blog? Please spread the word :)